Zdění kamenem

Zdění kamennými obklady je třeba věnovat velkou pozornost. Tento návod je napsán velmi obecně a slouží k představě zákazníka o realizaci.

 

Hned na začátku bychom rádi upozornili na velkou a zbytečnou chybu, se kterou se velmi často setkáváme. Před zděním z kamenných obkladů není třeba stavbu zateplovat předem, jelikož zateplování se provádí zároveň se zděním a kotvením. Šetří se tak čas i finanční prostředky zákazníka!

 

Důležité je připravit správné podloží pro kámen, nejlépe počítat s tím už při zakládání stavby a udělat dostatečně velkou základovou desku. Musí se také počítat s tím, že zdění se provádí speciální maltou k tomu určenou a také je potřeba zakoupit správná velikost a tvar kotev. Poté se musí celá stavba dobře rozměřit , tak aby nevznikl problém u dveří a oken. Při zakládání první řady kamennů je vždy lepší, když jsou kameny nad úrovní terénu a dostatečně izolovány. Předchází se tím vsakování vody a následným výkvětům. Při samotném zdění je potřeba dbát na stejnou velikost spár 1 - 1,2 cm a rozmístění kotev ( cca 5 ks/m2). Spárování se provádí nejčastěji zároveň se zděním a to pomocí speciálního hladítka nebo kouskem gumové hadice o průměru 1,5 až 2- násobku šířky spáry. Při montáži překladů si zákazník zvolí druh překladu a ten se po vyrobení a vyspárování buď zazdí přímo do zdi a nebo se na jeho uchycení použijí speciální kotvy (naše firma používá kotvy firmy Halfen). Každý den po ukončení prací se zdivem se musí vyzděná plocha zakrýt a chránit ji tak proti povětrnostním vlivům, také není vhodné provádět stavbu při teplotě pod 5 °C.

 

Všem zákazníkům doporučujeme navštívit naši prodejnu a vyhledat odborníky co nejdříve. Zamezí se tím budoucím problémům s výstavbou a také zbytečnému plýtvání finančními prostředky.