Záruky a zlatá pravidla

ZÁRUKA NA kamenné obklady a kamenné dlažby

Záruka se vztahuje na mrazuvzdornost kamenných dlažeb a obkladů. 

 

Všechny produkty je nutné správně a odborně namontovat pomocí naší společnosti popř. jiné k tomu kvalifikované firmy. V případě vlastní montáže, doporučujeme konzultaci s našim technickým odborníkem.

 

Záruka je platná od doby prodeje materiálu a v případě prodeje nemovitosti je platná i pro nového majitele s originální fakturou.

 

Záruka je pojištěna u pojišťovny GENERALI.

0

let záruka na montáž kamenných obkladů a rohů

Záruka na kamenný obklad

Tato záruka se vztahuje na montáž kamenných obkladů a  kamenných rohů firmou Brick & Cotto experts s.r.o. Platná je od doby předání stavby bez vad a nedodělků. Jakékoliv další úpravy fasády, je nutné pro zachování záruky, konzultovat s technikem naší firmy.

ZLATÁ PRAVIDLA PRO PRÁCI S kamenným obkladem

Vyberete-li si kamenné obklady firmy Brick & Cotto experts s.r.o., dostanete vysoce kvalitní materiál se specifickým přírodním vzhledem.

 

Nicméně to je pouze polovina úspěchu.

Zdění z kamene  je stejně důležitý aspekt pro dosažení požadovaného vzhledu, jako kvalita materiálu.

 

Proto jsme připravili „Zlatá pravidla“ pro práci s kamennými obklady, která by měla znát každá firma pracující s tímto materiálem.

kamenné obklady a dlažby

1) Kamenné obklady a dlažby by měly být zakoupené v jedné objednávce, aby byly z jedné výrobní řady. Pokud by tento postup nebyl možný, je nutné z každé výrobní řady postavit vždy ucelený díl stavby.

 

2) Skladovací prostor musí být chráněn před deštěm, což platí především pro malty a lepidla.

 

3) Vždy je nutné používat speciální malty, spárovací hmoty a lepidla určené pro výstavbu z kamenné zdiva.

 

4) Je dobré ověřit barvu malty a druh cihel před započetím stavby. Rovněž doporučujeme vyzkoušet kvalitu provádějící firmy formou malého zdícího testu.

 

5) Je nutné odizolovat první řadu kamene od základů stavby.

6) Při zdění je potřeba odebírat kameny z minimálně tří palet současně a promíchávat je.

 

7) Kameny  je třeba namáčet, aby nevysály rychle vodu z malty.

 

8) Nesmí se zapomenout na průduchy ve spodku a vršku kamenné zdi a zabezpečit tak tok vzduchu mezi kamenným obkladem a nosnou zdí.

 

9) Důležité je ochránit již vyzděné kameny před deštěm (v průběhu stavby).

 

10) Pozastavte práce, klesne-li teplota pod +5 °C (i v noci).

 

11) Nikdy nepoužívejte nemrznoucí či jiné přípravky do malt a spárovacích hmot.