Kámen jako přírodní stavební materiál

Kámen jako přírodní stavební materiál má mnoho výhod. Jednou z největších výhod je jeho přírodnost a odolnost. Kámen nevyvolává žádné VOC (volatile organic compounds, tedy těkavé organické sloučeniny), které mohou být škodlivé pro zdraví a životní prostředí. Navíc je kámen prakticky bezúdržbový a poskytuje spojení s naší historií a zemí.


Kámen je jedním z nejstarších stavebních materiálů. Byl použit k výstavbě všeho, od skromných obydlí po naše nejvýznamnější stavby. Kámen jako stavební materiál nevyžaduje téměř žádnou výrobu a je tak odolný, že kamenické konstrukce postavené před tisíci lety jsou stále používány dnes - charakteristiky, které málo současných "zelených" výrobků může dosáhnout.


Přesto byl kámen při hledání ekologických stavebních materiálů v posledních letech opomíjen, zatímco efemérní výrobky z recyklovaného plastu často nesou zelenou značku. Kámen má sice některé významné environmentální dopady, ale mohou být menší, než si myslíte, a kamenický průmysl se věnuje významným udržitelným snahám. Tento starobylý stavební materiál může být v dnešním zeleném stavebnictví relevantnější než kdy dříve.


Kamenný stavební materiál - kámen, který byl opracován, na rozdíl od drtě nebo štěrku - se může použít jako podlaha, obklady exteriéru, pevné povrchy a stěny, stejně jako pro zahradní architekturu a mnoho dalších aplikací.